PLYNOKONTROL s.r.o.
REVÍZIE, TLAKOVÉ SKÚŠKY, ŠKOLENIA, DOKUMENTÁCIA
 
 

O firme

Revízie vykonávame už od roku 1981 nepretržite...

Firma Plynokontrol s.r.o. je pokračovateľským subjektom firmy Novoplyn, ktorá je na trhu práce od roku 1991. Zmenou vnútornej štruktúry sme v roku 2011 prijali aj zmenu formy podnikania zo živnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným.

 
V opísanom segmente služieb pôsobíme však už od roku 1981, kedy sme v štátnom podniku Západoslovenské vodárne a kanalizácie zabezpečovali výkon revízií plynových zariadení na celom území vtedajšieho Západoslovenského kraja.

 
 
www.plynokontrol.sk, 2015