REVÍZIE, TLAKOVÉ SKÚŠKY, ŠKOLENIA, DOKUMENTÁCIA
 
 

Referencie

Kde všade sme kontrolovali a revidovali plynové zariadenia:

Vzhľadom na zameranie našej činnosti bola prvotným a hlavným odberateľom pre nás nástupnícka organizácia ZsVaK-u: Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., pre ktorú sme ako zmluvný partner vykonávali

  • revízie plynových rozvodov, kotolní, bioplynových prevádzok na ČOV
  • revízie plynných chlorátorov pitných vôd
  • školenia pracovníkov obsluhy plynových zariadení
Uvedené služby však vykonávame aj pre montážne organizácie plynových zariadení, kúpaliská, školy, nemocnice a iné subjekty na základe dlhodobých zmluvných vzťahov, trvalých, či jednorazových objednávok.

www.plynokontrol.sk, 2015